معرفی برند

معرفی نرم افزار و اپلیکیشن

کتابخانه کافه بازار

ویدئو

نبض بازار

داستان تکراری قیمت بنزین

مدتی بود که عادت کرده بودیم هر سال شب عید صحبت از قیمت بنزین بود و تورمی که متعاقب آن بر کالاها اعمال می شد این رویه ادامه داشت تا اینکه بنزین سهمیه بندی شد و به قیمت 10000 ریال به ازای هر لیتر رسید. چند سالی ثبات قیمت برقرار بود البته ملت... ادامه مطلب

Pupolar

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک

معرفی برند

سیاسی

اقتصادی

اجتماعی