همه دنیای اطرافمان فرنگی مآب است حتی مفاهیمی همچون کارآفرینی !؟
  • کارآفرینی (Entrepreneurship) به فرایند خلق ارزش جدید (مادی یا معنوی) از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسکهای ناشی از آن اطلاق می‌شود.
  •  البته این مفهوم در کشور ما از اطراف و اکناف دچار تغییر و تحول و دگرگونی شده است. مباحثی در آن خلط شده است که هیچ ارتباطی با ارزش آفرینی و کارآفرینی ندارد.
  • منطق می گوید با با مفاهیم عرضه شده آغاز کنیم اما در آنها توقف نکنیم مبتکر و خلاق باشیم. در این بخش همان کار را می کنیم.
بخش کارآفرینی مجله خبری کافه بازار یک دوره آموزشی تمام عیار در باب کارآفرینی ست … با ما همراه باشید.