عصر ارتباطات همه چیز را دگرگون کرده است و می کند و توجه به اخبار حوزه آی تی و تجارت الکترونیک هم برای یک شرکت فعال در این حوزه و هم برای خوانندگان یک مجله خبری خالی از فایده نیست.

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک